انتخابات و نسل ما

کمی نامزدها را ور انداز میکنم...تحصیلات...اعتماد به نفس...تجربه

جدای از تمام کاستی های موجود که تمامی آنها را وارد میبینم

نسل قبل را نسلی قهرمان پرور و قهرمان خواه میدانم.

نسلی که همیشه منتظر بوده یک نفر بیاید و کارها را درست کند

نسلی که هر فردش برای قهرمان شدن حداقل چند گامی برداشته

اما نسل من اکنون

کمی قهرمان زدگی گرفته

هیچ تلاشی برای قهرمان بودن نمیکند

هنوز نیم نگاهی به قهرمان داستان دارد

اما یاد گرفته که دیگر از قهرمان ها آبی گرم نمیشود

دروغ چرا؟!...خوشحالم از این تردید

خوشحالم از اینکه نسل من قهرمانش را قابل نقد میبیند

خوشحالم از اینکه بسیاری از همنسلان من کمتر دنبال یک قهرمان میگردند

کمتر میخواهند کور باشند و با سرعت پشت سر قهرمان خود بدوند

اینجا این منم که ایستاده ام

رو زمینی که هیچ چیزش ثابت نیست

 

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
؟

بله دوست عزیز من هم خوشحالم که قهرمان ها میمیرند. شاید مردم دیگه احساس مسئولیت بکنند وبا شعور واگاهی وارد گود شوند. شاید دیگه مجبور شوند اصلا اگاهی وشعور خودشان را برای تصمیم درستر بالا ببرند . نه اینکه چشمشان به دهان این وان باشد واگر بدشد دنبال دهان دیگری بگردند

بدبين الدوله

حق با شمات همين قهرمان پرستي هاست که هميشه کار دستمان مي دهد

شیخ نهایی

[گل]