عدل...!!!

معنای عدل را باید از کسی پرسید که حداقل ها را ندارد

خارج از گود نشستن و موعظه کردن ابلهانه ترین کار ممکن است

/ 1 نظر / 14 بازدید
شیخ نهایی

این واژه بی معنی ترین واژه ای است که شنیده ام ! [گل]