# حقیقت

حکیمانه

در باره افراد و جامعه ها باید بر اساس آنچه هستند و نه آنچه ادعا می کنند قضاوت کرد.                                                                                    ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید